RES bijeenkomst voor volksvertegenwoordigers

21-02-2023 55 keer bekeken 0 reacties

Begin

30-03-2023 om 19:30

Einde

30-03-2023 om 21:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

We nemen u mee in de stand van zaken rondom de RES in Drenthe. Hoe staan we ervoor? Lopen we op schema? Waar wordt op dit moment nog hard aan gewerkt en hoe doen we dat? In twee uurtjes praten we u helemaal bij.

In 2021 spraken we in de RES-regio Drenthe af om in 2030 3,45 TeraWattuur (TWh) duurzame energie op land op te wekken met windmolens, zonneparken en grote zonnedaken. Ook maakten we afspraken over het stimuleren van zonnepanelen op daken, het reduceren van aardgasgebruik en het inzetten van alternatieve warmtebronnen. Inmiddels zijn we twee jaar verder en is er veel gebeurd. In gemeenten zijn energieprojecten gerealiseerd. Daardoor is nu meer dan de helft van de Drentse bijdrage gehaald.

Voortgangsdocument 2023
De Drentse Energietafel stelt op dit moment een voortgangsdocument op. In de RES 1.0 wordt nog gesproken over een RES 2.0. In de tussentijd is op landelijk niveau de terminologie RES 2.0 vervangen door Voortgangsdocument 2023. In de RES-regio Drenthe gebruiken we deze nieuwe terminologie. Door middel van het Voortgangsdocument RES-regio Drenthe 2023 informeren we u over waar we in Drenthe staan, wat er is gebeurd en waar we de komende jaren aan gaan werken. Op lokaal en op regionaal niveau. Tijdens de bijeenkomst bespreken we de belangrijkste punten uit dit document en is er ruimte om vragen te stellen. 

De inhoud in een notendop

  • Opwek hernieuwbare elektriciteit: hoeveel wordt er nu opgewekt? 
  • Routekaart RES en elektriciteitsnetwerk 2030: hoe staat het met de spanning op het net?
  • Duurzame warmte: waar gaan we regionaal op inzetten? 
  • Zorgvuldig ruimtegebruik en participatie: hoe gaat dat in Drenthe?
  • Uitvoeringstrategie: welke stappen zetten we de komende jaren? 


Datum, tijd en locatie
U kunt kiezen uit twee verschillende data. De inhoud van de bijeenkomsten is gelijk.  
 

  1. Donderdag 30 maart 2023 | 19.30 tot 21:00 | 
  2. Dinsdag 4 april 2023 | 19.30 tot 21.00 | 


Aanmelden kan via onderstaande knop. Graag aanmelden vóór 27 maart 2023. 

Cookie-instellingen