RES 1.0

In 2021 spraken we in de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0 Regio Drenthe af om in 2030 3,45 TeraWattuur (TWh) duurzame energie op land op te wekken met windmolens, zonneparken en grote zonnedaken. We stelden ambities op over hoe we dat het best kunnen doen. Ook maakten we afspraken over het stimuleren van zonnepanelen op daken en zoeken we naar duurzame warmtebronnen om onze huizen en gebouwen op een andere manier te verwarmen.

De RES 1.0 en bijlagen vind je hieronder. 

0 bestanden geselecteerd: 
Cookie-instellingen