Welkom bij de RES-regio Drenthe

Eén van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe er duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden. Valt de keuze op windmolens, zonnepanelen of zonnedaken? Kan het energienetwerk dat wel aan? Welke warmtebronnen kunnen we gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Hoe zorgen we dat 50% van de opgewekte energie eigendom wordt van de lokale gemeenschap? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. 

De RES-regio Drenthe is zo’n energieregio. In onze Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 staat beschreven dat we in 2030 in Drenthe 3,45 Terawattuur (TWh) willen opwekken door grootschalige zonne- en windenergie. Ter vergelijking: dit staat gelijk aan een kwart van het Drentse energiegebruik. 

Voor het opstellen en uitvoeren van de RES is een intensieve samenwerkingsstructuur opgezet tussen de Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, waterschappen, netbeheerders en maatschappelijke partners. Binnen de RES-regio Drenthe werken we samen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen.

 

 

Laatste nieuws 

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"203686,203687"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Ga naar al het nieuws 

Agenda 

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"240985"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Ga naar de volledige agenda 

 

 

Cookie-instellingen