Leefomgeving

Drenthe staat bekend om de prachtige landschappen met esdorpen, heide en bossen. Hier vind je nog échte rust en duisternis. Onze inzet is om de energietransitie en de bijbehorende veranderingen in het landschap, samen te laten gaan met de kwaliteit en herkenbaarheid van de omgeving.

De druk op de Drentse ruimte is groot; elke vierkante centimeter heeft een bestemming. Naast de energietransitie zijn er meer opgaven die om ruimte vragen, zoals klimaatverandering, natuur- en biodiversiteit, landbouw, verstedelijking, recreatie en toerisme.

In de RES 1.0 hebben we daarom de volgende ambities opgenomen:

  • zuinig omgaan met de ruimte en streven naar zo veel mogelijk meervoudig ruimtegebruik
  • het combineren van grootschalige energieproductie met andere opgaven en investeringen,
  • het zo dicht mogelijk bij elkaar plaatsen van vraag en aanbod 
  • het aansluiten bij gebieds-specifieke kenmerken.

 

 

    Cookie-instellingen