Samen voor schone energie voor Drenthe

Regionale Energiestrategie RES 1.0 

Als Drentse samenleving willen we een duurzame bijdrage leveren aan het goed wonen, werken en recreëren in de regio. In de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 regio Drenthe staat beschreven dat het streven is om in 2030 een kwart van het energiegebruik in Drenthe op te wekken door grootschalige zonne- en windenergie. Dat is 3,45 Terawattuur (TWh). Tot 1 juli 2021 hebben de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemeen Besturen van de waterschappen in de regio Drenthe de tijd om een besluit te nemen over de ambities en afspraken in de RES 1.0.  

De RES 1.0 is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen bedrijven, maatschappelijke partners, jongeren, netbeheerders en overheden. Adviezen van inwoners zijn meegenomen in de RES 1.0.  

Klik HIER voor de RES 1.0 regio Drenthe.

Sta cookies van derden toe om de interactie praatplaat hieronder te bekijken.

Interactie praatplaat

Struin rond op het virtuele festivalterrein! Klik en laat je verrassen. Kijk rond, lees, luister, beleef, wees nieuwsgierig, doe mee!

 

Klik op de afbeelding en krijg toegang tot het festivalterrein

Het virtuele festivalterrein is het beste te beleven in Google Chrome

NIEUW! Tent Verdieping

    

     

 


Het Drentse Energieverhaal

Klik op de afbeelding om de video te bekijken.

Tijdens de Drentse Energie Driedaagse heeft de voorzitter van de bestuurlijke Drentse Energietafel, Riek Siertsema, het Drentse Energieverhaal in ontvangst mogen nemen. Dit Drentse Energieverhaal is de uitkomst van een intensief traject met inwoners en is opgebouwd uit (1) de resultaten van een inwonersonderzoek naar ervaringen met en meningen over zonne- en windenergie en (2) inwonersadviezen die aan de hand van deze resultaten zijn opgesteld. Inwonersadviezen zijn meegenomen om de RES 1.0. 

Verantwoording inwonersonderzoek

Lees over het inwonersonderzoek en de adviezen

 

RES 1.0 regio Drenthe

In Drenthe werken we samen aan onze plannen voor zonne- en windenergie en warmte. De Regionale Energiestrategie (RES) 1.0 van de regio Drenthe is klaar voor besluitvorming in de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen in de regio Drenthe. Link openen

Werken aan energie voor Drenthe

Het streven is om in 2030 een kwart van de energie in Drenthe met zon en wind op te wekken. Dat is 3,45 TWh. We beginnen niet bij nul. Er is al veel grootschalige zonne- en windenergie in Drenthe gerealiseerd, vergund of zit in de vergunningsfase. Vind hier voorbeelden. Link openen

Animaties

Animaties over de RES en zonneroute A37 Link openen

Aan het woord

In de regio Drenthe zijn veel mensen op allerlei manieren betrokken bij de energietransitie. Lees hier interviews met betrokken mensen, jong en oud. Link openen

 

 

Cookie-instellingen