Doel van de RES

In de Regionale Energiestrategie werken we aan het opwekken van duurzame energie op land en zoeken we naar duurzame warmtebronnen. Maar waarom doen we dat met een RES? Wat is dat eigenlijk? En wie besluit daarover? 

De nieuwe manier waarop we energie opwekken, heeft invloed op hoe onze omgeving eruit ziet. Er komt meer wind- en zonne-energie: op zee én op land. Niemand kan deze grote verbouwing van Nederland in zijn eentje voor elkaar krijgen. Overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties hebben elkaar nodig. Daarom werken al deze partijen in 30 energieregio’s in Nederland samen aan de Regionale Energie Strategieën: de RES. 

Met elkaar wordt gewerkt aan het opwekken van duurzame energie op land: één van maatregelen uit het Klimaatakkoord. RES-regio Drenthe onderzocht net als alle andere regio’s in de eerste versie van de RES wat de mogelijkheden zijn. Waar is plek om duurzame energie op te wekken? En hoeveel? Valt de keuze op windmolens of op zonnepanelen? Waar kunnen daken worden benut? Is daar aansluiting op het energienetwerk en kan dat netwerk al die energie aan? Welke warmtebronnen zijn te gebruiken zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen? Hoe worden inwoners betrokken? En kunnen we met elkaar de uiteindelijke plek en vorm van duurzame energie accepteren? Al deze afwegingen samen vormen de RES.  

De RES is dus een manier om in de regio samen te werken aan de energietransitie. Maar het is ook een document, waarin de gezamenlijke keuzes beschreven staan. 

Als RES-regio Drenthe dragen we met onze eigen ambitie 3,45 TeraWattuur (TWh) bij aan de landelijke opgave van grootschalige hernieuwbare opwekking van elektriciteit op land van 35 TWh. Daarmee vermijden we zo’n 10 procent CO2-emissie; 2,0 Megaton (Mton) CO2-emissie van in totaal 20,2 Mton (35 TWh).

Cookie-instellingen