Handreiking juridische verankering RES

We werken aan een handreiking waarin de juridische verankering van vergunningen terug te vinden is.

De handreiking heeft als doel om Drentse gemeenteambtenaren handvatten te bieden voor het begeleiden en vereenvoudigen van het vergunningverleningstraject voor grotere energieprojecten. Onder andere met een uitgebreide projectplanning.

Onder de Omgevingswet wordt het nog belangijker en daarmee ook aantrekkelijker om juist in het traject voorafgaand aan de formele indiening van een vergunningsaanvraag, met alle betrokken partners alle projectstappen succesvol en goed afgestemd te doorlopen.

Daarvoor dienen overheden vooraf al zo veel mogelijk te hebben nagedacht en liefst ook vastgelegd of men vanaf het begin wil meewerken aan energie-initiatieven op een bepaalde locatie en zo ja, onder welke randvoorwaarden en op welke manier.

Op dit moment ronden we de handreiking af. Binnenkort vind je het document op deze pagina.

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen